กิจกรรมห้องสมุด


สพฐ. ตรวจเยี่ยมห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน

โพสต์6 ก.ย. 2558 23:08โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2558 23:08 ]

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอขอบคุณคณะตรวจเยี่ยมห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ในวันที่ 31 สิงหาคม 25581-1 of 1