สพฐ. ตรวจเยี่ยมห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน

โพสต์6 ก.ย. 2558 23:10โดยฉิมพลีวิทยา ชัยภูมิ   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2558 23:11 ]
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ขอขอบคุณคณะ
ตรวจเยี่ยมห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget