ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

โพสต์6 ก.ค. 2555 03:24โดยluangpipat@gmail.com

โครงการ "ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา"

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

โดย ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

และได้รับเกียรติจากท่าน ... ไพฑูรย์ หาญนอก รอง สวป.สภ.บ้านค่าย    เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เรื่องยาเสพติดให้กับนักเรียน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือน กรกฎาคม 2555