วิทยาลัยนครราชสีมา

โพสต์21 ธ.ค. 2554 01:59โดยluangpipat@gmail.com

วิทยาลัยนครราชสีมา จัดตั้ง โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
ให้กับ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
พิธีเปิด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555
วิทยาลัยนครราชสีมา จะนำนักศึกษาเข้าค่ายพัฒนา สิ่งแวดล้อม โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ในวันที่ 25-27 มกราคม 2555

ภาพ คณะอาจารย์ จากวิทยาลัยนครราชสีมา มาสำรวจพื้นที่
วันที่ 21 ธันวาคม 2554