รับสมัครนักเรียนปี 2555

โพสต์28 ก.พ. 2555 17:53โดยluangpipat@gmail.com

ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2555
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา

1. ชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 1  รับสมัครผู้ที่เกิดปี 2550 หรือ ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 (4 ปีบริบูรณ์)
2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครผู้ที่เกิดปี 2548 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 (อายุย่างเข้าปีที่เจ็ด)
3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครวันที่ 22-30 มีนาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
    รายงานตัว 2 เมษายน 2555